Opieka techniczna nad obiektami

Tu jesteś: Home / Opieka techniczna nad obiektami
  • Świadczymy doradztwo techniczne na rzecz administratorów obiektów wykonanych w technologiach ziemnych.

W Polsce istnieje wiele obiektów wykonanych w różnych technikach ziemnych (poczynając od elementów konstrukcyjnych z ziemi poprzez konstrukcje w szkielecie drewnianym wypełnione mieszaniną gliny i włókien organicznych np.`mur pruski`,aż po elementy w których glina pełni jedynie rolę zaprawy np. muru kamiennego). Użytkownicy takich budynków borykają się często z brakiem wiedzy technicznej oraz dostępności odpowiednich materiałów celem wykonania remontu, czy chociażby bieżących napraw.

W efekcie (najczęściej nieświadomie) doprowadzają do ograniczenia walorów zdrowotnych wynikających z bytności w takich pomieszczeniach, a nawet do degradacji technicznej obiektu. Nasze wsparcie techniczne obejmuje swoim zakresem wykonanie niezbędnych ekspertyz oraz przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej zoptymalizować walory użytkowe i techniczne obiektu. Nasza pomoc skierowana jest szczególnie tam, gdzie niedoskonałości tradycyjnych metod okazały się poważnym problemem dzisiejszych mieszkańców. W zakresie tym, firma FORMES dysponuje narzędziem w postaci unikalnej wiedzy`know how`pozwalającej na umiejętne wykorzystanie nowoczesnych materiałów (m.in. izolacji wodnej i termicznej) w połączeniu z tradycyjnymi technikami. W działalności swej kierujemy się zasadami`zrównoważonego rozwoju społecznego`, a więc również w dbałości o zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego jakim jest m.in. tradycyjna architektura ziemna. Działania w tym zakresie podejmowane przez naszą firmę odbywają się na zasadach`non profit`.